0884885580
  • Размер на листа: 120 см × 80 см × 1.4 mm
  • Цена: 11.00 лв./бр.

Паспарту 139, размер на листа 120 см × 80 см × 1.4 мм. Естетическият аспект на паспартуто е от голямо значение. То предоставя красиво преминаване от произведение към рамка, като се възползва от цвят и структура. Техническата роля на паспартуто е да стои между стъклото и рамкираната творба, с цел запазване в непокътнато състояние. То предотвратява слепването със стъклото и съответното увреждане, което може да настъпи с течение на времето. Паспартуто има и функция да променя размерите на рамкираното произведение, като се поставя между него и рамката според вашите нужди и желание.Придава завършен вид и отличителност, както на шедьоври, така и на любителски творби.