0884885580
Машина за рязане на паспарту - Logan 350-1 Compact Elite 81 cm
  • Цена: 404.00 лв.

Logan 350-1 Compact Elite е усъвършенствана машина за рязане на паспарту до 81 см. Ширината му, която може да достигне до 11.4 см, се задава от ограничител със скала.  Върху закрепената със система от панти, метална релса се намира плъзгащия се резец и два ограничителя, които се нагласят според нужните размери. Паспартуто се фиксира от металната релса, след което режеща глава извършва ряза. Той може да е под прав ъгъл или под наклон, в зависимост от използваната глава. За допълнителна прецизност и удобство при работа, машита е оборудвана с хоризонтален измервателен инструмент от с дължина от 51 см и ограничител.