0884885580
Машина за рязане на паспарту - Logan 450-1 Artist Elite 101 cm
  • Цена: 660.00 лв.

Logan 450-1 Artist Elite е усъвършенствана машина за рязане на паспарто до 101 см. Ширината му, която може да достигне до 11.4 см, се задава от ограничител със скала.  Върху метална релса, закрепената със система от панти, се намира плъзгащия се резец и два ограничителя, които се нагласят според нужните размери. Паспартуто се фиксира от металната релса, след което режеща глава извършва ряза. Той може да е под прав ъгъл или под наклон, в зависимост от използваната глава. За допълнителна прецизност и удобство при работа, машита е оборудвана с хоризонтален измервателен инструмент от с дължина от 51 см и ограничител.