Машина за рязане на паспарту - Logan 560-1 Simplex Classic 152 cm

  • Цена: 869.00 лв.

Logan 560-1 Simplex Classic е от най-високо ниво машина за рязане на паспарту. Предпочитан избор от ателиета за рамки поради капацитета си на рязане от 152 см и хоризонталната метална линия с размер 81 см и ограничител. Върху метална релса, закрепената със система от панти, се намира плъзгащия се резец и два ограничителя, които се нагласят според нужните размери. Паспартуто се фиксира от металната релса, след което режеща глава извършва ряза. Той може да е под прав ъгъл или под наклон, в зависимост от използваната глава. Кострукцията позволява бърза серийна работа без компромиси в качеството.
Доставя се по заявка до 4 седмици.